Платка за разработки, създадена от фирма TENSTAR на база ATMega328P микроконтролер съвместима със стандартното Nano. Няма изводи за ISP конектор, но на негово място е поставен 2.4GHz трансивер nRF24L01 с вградена антена. От долната страна се намира USB-TTL конвертор CH340, както и два регулатора на напрежение за 5.0v и 3.3v (DC). Връзката с компютър се осъществява чрез запоения микро-usb конектор.

Спецификация:

 • Микроконтролер: ATMEL M328P (ATmega328p) U-CN;
 • Тактова честота:  16 MHz;
 • Работно напрежение: 5v;
 • Flash памет: 32 KB (от която 2 KB са използвани за бутлоудър);
 • SRAM: 2 KB;
 • EEPROM: 1 KB;
 • 8 Aналогови входа: A0 ~ A7;
 • 14 Цифрови входно/изходни (I/O) порта: TX, RX, D2 ~ D13;
 • 6 PWM (pulse-width modulation) - ШИМ порта: D3, D5, D6, D9, D10, D11;
 • Входно напрежение за Vin порта: 7 - 12v;
 • Max. консумация на ток за I/O портовете: 40 mA;
 • Max. напрежение за I/O портовете: 5v;

NRF24L01 трансивър:

 • Пинове: CE > 7; CSN > 8; SCK > 13; MOSI > 11; MISO > 12; IRQ > n/a;
 • Чувствителност:  -85dBm at 1Mbps;
 • Обхват:  до 100м при 256kbps (на открито);
 • Скорост на данните: 256kbps / 1Mbps / 2Mbps;
 • Режим на комуникация: Enhanced ShockBurst TM / ShockBurst TM;
 • Работни режими: Power Down Mode / Standby Mode / RX Mode / TX Mode;
 • Работна температура: -40°C ~ 85°C / Температура на съхранение: -40°C ~ 125°C;


За програмирането и е необходимо да изберете в Arduino IDE софтуера от Tools

->Board->Arduino Nano

->Processor-> ATmega328P (Old bootloader)


Нано 3 с вграден 2.4GHz nRF24L01 трансивър

 • 14.30 лв.


Tags: НАНО, АРДУИНО, NRF24L01, 2.4GHz, ТРАНСИВР