Модулът е подходящ за периодично включване на вентилация, отопление, LED осветление, фарове, микропомпи, електромагнитни клапани, DC мотори и много други устройства. Той разполага с LED дисплей, отброяващ времената на включване и изключване, както и интуитивно меню за настройка. Може да бъде захранен с напрежение в диапазона 6-30V, както и чрез Micro USB конектора с 5.0V.

Таймерът може да бъде настроен и задействан, както чрез външен бутон, така и автоматично при подаване на напрежение на платката.

Спецификация:

 • Работно напрежение: 6-30V (DC) или захранване през micro USB порт с 5.0V;
 • Задействащ сигнал: Active-high (3.0V-24V) чрез вграден оптрон;
 • Времеви интервал: 0,1 s - 999 мин;
 • Цикли: 1 - 999 (и режим на безкрайно повтаряне);
 • Изход параметри реле: 10A 220V AC / 30V DC или 12A 125V AC / 28V DC
 • Потребление на ток: 20 mA;
 • Консумация на ток в работно състояние: 50 mA;
 • Срок на експлоатация: повече от 10 милиона пъти вкл./изкл.;
 • Работна температура: -40°c ~ 85 °c;
 • Размери: 62 мм × 38 мм × 17 мм.


Как да изберем времевия диапазон?

След като зададете стойностите на параметрите в интерфейса за избор на режим, можете да изберете времевия диапазон чрез кратко натискане на бутона "STOP";

XXX. При десетична запетая в края на единиците - времевия диапазон е: 1 сек. до 999 сек.

XX. X При десетична запетая в десетиците - времевия диапазон е: 0.1 сек. до 99.9 сек.

X. X. X. При светещи всички запетаи - времевия диапазон е: 1 мин. до 999 мин.

Например, ако желаете да настроите времето на включване "OP" на 3.2 сек.,  може да преместите десетичната запетая на мастото на десетиците, на дисплея за да показва 03.2


Акценти на модула:

 • Широк диапазон на захранване: 6 - 30V;
 • Бутон за ръчно изключване в случай на нужда;
 • "Спящ" режим изключва дипсплея след 5 мин. Може да бъде изведен от този режим чрез натискане на произволен бутон;
 • Всички настройки се съхраняват автоматично при изключване;
 • Възможна настройка на три основни сътояния: OP (отворено), CL (затворено), LOP (циклично) състояние;


Настройката на времената и режимите се извършва чрез натискане и задържане на бутона SET. Чрез бутоните UP и DOWN се увеличава или намалява желаното време при включено и изключено състояние, както и бр. на повторенията.


Режими на работа:

P 1 След подаване на логически сигнал , модула преминава в отворено състояние (OP) и на изхода има напрежение за определеното време на таймера;

P1.1: При повторно подаване на логически сигнал, след като таймера е в състояние OP, не се променя нищо до изтичане на зададеното време.

P1.2: При повторно подаване на логически сигнал, след като таймера е в състояние OP, времето се нулира отново отброява зададеното време (без да изключва релето).

P1.3: При повторно подаване на логически сигнал, след като таймера е в състояние OP, релето се изключва и таймерът се нулира.

P 2 Този режим се задейства, когато се изпрати логически сигнал, като изпълнява веднъж и чака следващата логическа единица. При прилагане на логическа единица първо чака за времето, зададено за отвореното състояние OP и след изтичането на това време затваря и чака за времето, определено за затвореното състояние CL. След това отново отваря и чака следващият логически сигнал да бъде изпратен. Нстройката за броя на повторенията не може да се използва тук. 

P 3.1 Задейства се когато се изпрати логически сигнал към Trigger, като най-напред е в състояние отворено OP за определеното време, след което преминава в затворено състояние CL. В този режим можете да зададете броя на повторенията (LOP). 

P 3.2 В този режим при включване на модула, автоматично започва да изпълнява зададената програма по включване и изклюване на консуматора следвайки зададените времена. Може да бъде настроен определен брой цикли (LOP).

P 4 В този режим продължителността на OP отвореното състояния зависи от продължителността на логическия сигнал. При прекъсване на логическия сигнал преминава в затворено състояние CL.

HW-521 Програмируем цикличен таймер с реле

 • Производител: China
 • Код на продукта: 1197
 • Наличност: 22
 • 13.90 лв.

  с вкл. ДДС


 • 4 или повече 13.50 лв.

Tags: HW-521, Програмируем, цикличен, таймер, реле, осветление, време, циклично