XH-M609 модулът е предназначен за защита от прекомерно разреждане на оловно-киселинни (PB-ACID) акумулатори (12-36V). Чрез бутоните си, той позволява настойка на напрежението при което, консуматорът да бъде изключен (ляв бутон под дисплея), както и задаване на стойността на прага, над който той отново да бъде включен (десен бутон под дисплея).

Спецификация:

 • Модел: XH-M609;
 • Захранващо напрежение: DC 12-36V;
 • Изходно напрежение: DC 12-36V; (равно на захранващото напрежение);
 • Стъпка при настройка: 0.1V;
 • Консумирана мощност: <1.5W;
 • Параметри на релето: 20А 14VDC / 12A 125VAC;
 • Тегло: 28г.;
 • Размери: 57мм x 42мм x 19мм.


Настройка на модула:

При свързване на акумулаторна батерия към конектора Vin (спазвайки поляритета), на дисплея се отразява нейното напрежение.

Чрез еднократно натискане на левия бутон се визуализира напрежението, при достигане на което да бъде изключен консуматора. При спад на напрежението до тази стойност, след 3 секунди, релето се изключва и прекъсва връзката към консуматора.

Чрез натискане и задържане на левия бутон 3 сек., стойността настроена за изключване, започва да мига и може да бъде настроена нова стойност, използвайки двата бутона (ляв за +, десен за -).

Чрез еднократно натискане на десния бутон се визуализира прага (над стойността на изключване), при достигане на който да бъде включен консуматора. При увеличаване на напрежението в следствие на зареждане на акумулатора, щом бъде достигнато напрежението на изключване + прага, релето се задейства и консуматорът се включва. 

Чрез натискане и задържане на десния бутон 3 сек., стойността настроена за праг на включване (над напрежението на изключване), започва да мига и може да бъде настроена нова стойност, използвайки двата бутона (ляв за +, десен за -).


Внимание:

Модулът предпазва батериятя от прекомерен разряд.

Не може да я предпази от презареждане, ако към акумулатора е свързано зарядно устройство.

XH-M609 DC12-36V модул за защита на акумултари от разреждане

 • Производител: China
 • Код на продукта: 1177
 • Наличност: 10
 • 9.80 лв.