Тази адаптерна платка за серийни безжични WiFi модули ESP8266 e разработена за ESP-07, ESP-08, ESP-12F, ESP-12E. Върху нея, SMD ESP модулите могат да бъдат запоени, лесно програмирани, тествани и интегрирани в цялостно разработено устройство.

Спецификация:

  • Захранващо напрежение: 3.3v (pin VCC) при запоен R2 (0) резистор; 
  • Възможност за захранване с по-високо напрежение на VCC пин чрез разпояване на R2 и запояване на линеен регулатор (3.3V) на гърба на платката;
  • Резистор R1 = 10 kOhm -> за подаване ниско ниво към GPIO15 пин;
  • Резистор R3 = 10 kOhm -> за подаване високо ниво към CH_PD пин; 
  • Растер 2.54 мм, като 2 бр. 1х8 мъжки пина са включени в комплекта;
  • Размери: 28 мм х 31 мм;


Допълнителна информация:ESP8266 адаптерна платка

  • Производител: China
  • Код на продукта: 1310
  • Наличност: 10