Интерфейсният модул CAN Bus MCP2515 използва протокола CAN 2.0B за стабилни разпределени комуникационни мрежи на MCU и включва линеен драйвер TJA1050.

TJA1050 e високоскоростен трансивър, интерфейс между Controller Area Network (CAN) протокол и физическата шина. Протоколът CAN е ISO стандарт (ISO 11898) за серийна комуникация, разработен от Robert Bosch GmbH през 1986 г. 

CAN често се възприема предимно като автомобилна комуникационна шина, тъй като е стандартът за използване при автомобили за свързване на цялата електроника и сензори заедно и се изнася към външния свят чрез интерфейса ODB-II. Всъщност CAN е добра комуникационна шина за много приложения, които използват множество разпределени MCU, които трябва да взаимодействат помежду си, като например във фабрична автоматизация или роботика.

Основните характеристики на CAN шината са, че тя използва само 2 проводника за комуникации и всички MCU се свързват към същите тези 2 проводника. Хардуерът на CAN шината се справя с преместването на съобщенията през шината с предотвратяване на сблъсък и коригиране на грешки, без да се изисква допълнително натоварване на MCU. Съобщенията използват идентификатори, базирани на съдържанието на съобщението, а не идентификатори на MCU, така че целият хардуер на CAN шината може да осъществява достъп и да филтрира съобщенията, които представляват интерес за свързания с него MCU (възел).

Параметри:

 • Microchip: MCP2515;
 • NXP / Phlips: TJA1050;
 • Работно напрежение: 5V DC (4.75 до 5.25V);
 • До 1Mb/s скорост на шината;
 • До 1000 метра дължина на линията;
 • Стандартни и разширени данни и отдалечени рамки;
 • Еднократен режим;
 • Изход за прекъсване;
 • SPI интерфейс;
 • Линеен драйвер TJA1050;
 • Размери: 40 х 28 х 13 мм.;
 • Теглло: 6г.


Основни характеристики на CAN шината:

 • Може да се справи с тежки условия на околната среда и електрически шум;
 • Реализира цялостна разпределена шина, на която над 110 възли могат да седят и да споделят информация;
 • Централизирана система, където всички възли могат да бъдат конфигурирани и грешките да бъдат открити от централна точка;
 • Може да толерира повреди на отделни възли, без да компрометира цялата шина;
 • Възлите могат да се добавят или премахват само с минимални системни промени.
 • Съобщения могат да бъдат приоритизирани на 4 нива въз основа на ID на съобщението и хардуерът на шината гарантира, че съобщенията с най-висок приоритет се предават първи;
 • Съобщенията използват ID на съобщение, което показва за какво е съобщението, вместо да бъде адресирано до конкретен възел, така че всички възли получават съобщенията и CAN хардуерът филтрира съобщенията, които представляват интерес за свързания с него възел.
 • Ниска цена за внедряване и модифициране, тъй като не е необходимо да се правят големи промени в окабеляването или конфигурацията на системата, за да се добави функционалност.


1 x 7 Header (J4):

 • INT = Interrupt output (Изход за прекъсване);
 • SCK = SPI SCK – свързва се към SCK на MCU;
 • SI = SPI MOSI – свързва се към MOSI на MCU;
 • SO = SPI MISO – свързва се към MISO на MCU;
 • GND = Ground – свързва се към GND на MCU;
 • Vcc = 5V.

1 x 2 Header (J3)

 • H = CAN Bus H връзка
 • L = CAN Bus L връзка

1 x 2 Screw Terminal (J2)

 • H  =   CAN Bus H връзка
 • L  =  CAN Bus L връзка

1 x 2 Header (J1)

 • Добавете джъмпер, за да включите 120 ома 'termination resistor'  във всеки край на CAN шината;
 • Премахнете джъмпера, за да премахнете 120 ohm 'termination resistor' от възли в средата на CAN шинатаDatasheet MCP2515

Допълнителна информация и примерна програма:

https://protosupplies.com/product/mcp2515-can-bus-interface-module/

MCP2515 CAN Bus интерфейсен модул

 • Производител: China
 • Код на продукта: 1148
 • Наличност: 15
 • 11.50 лв.

  с вкл. ДДС


 • 5 или повече 11.25 лв.

Tags: MCP2515, CAN